Tryckteknikens historia med stor spännvidd

Idéer om tryck som utgör början av tryckteknikens historia började cirkulera för ett par tusen år sedan. I Kina trycktes texter på papper redan på 800-talet, och 700 år innan dess hade pappret uppfunnits där. Det var inte många som hade behov av de tryckta alstren och därför blev spridningen liten. Ändå var det ett viktigt instrument för de styrande i den stora landet att ha tillgång till tryck på papper.

Tryckteknikens historia tar sin början med papprets uppfinnande. Araberna kom på ett särskilt lyckat sätt att göra papper av linnelump på 700-talet och under medeltiden spreds sig den här tekniken i Europa. 1400-talet är satt som den ungefärliga tidpunkt i tryckteknikens historia när trycktekniken slog igenom med hjälp av träsnitt och kopparstick. Först senare dök boktryckarkonsten med blytyper upp, och i början trycktes det med den här tekniken på pergament. Tryckteknikens historia hävdar att träsnitt blev den populäraste tryckmetoden i samband med att papperspriserna föll och en bredare folkskara fick tillgång till skriftsaker.

Tryckteknikens historia med litografi som beståndsdel

Hur tryckteknikens historia såg ut fram till vår tid

När etsningen kom på 1500-talet användes den först till gravering av olika slag, men kom sedan att användas till tryckplåtar. Man började nu använda trycktekniker till textilier och till porslin. Så som tryckteknikens historia utvecklade sig vidare uppfanns trägravyren 1775 och blev, i kombination med kopparsticket, den gängse formen av tryckteknik. Det var den här varianten som dominerade tryckteknikens historia fram till slutet av 1800-talet. Ungefär vid samma tidpunkt som etsningen gjorde litografin intåg som metod för tryckteknik, framför allt på föremål och senare i konstsammanhang.

Ett par decennier in på 1800-talet uppfanns stålsticket, som först användes för bokillustrationer, men snabbt fick spridning på grund av den exakthet i detaljer som det möjliggjorde. Det var i mitten av 1800-talet som rotationspressen uppfanns. Därigenom gjordes tryckning av större upplagor möjligt, vilket ledde tryckteknikens historia in i ett nytt skede.