Skraplotter och sättet de trycks på

Skraplotter är så vanligt förekommande att många av oss inte skänker dem en extra tanke. De små pappersbitarna är egentligen tekniskt rätt avancerade och kan inte produceras av varje tryckeri. Det krävs en hel del kunskap inom tryckteknik för att skraplotter ska bli så där bra att du som användare inte tänker på hur bra de faktiskt fungerar. Som exempel på vad som krävs för bra skraplotter kan nämnas att de måste vara gjorde av ett robust pappersmaterial, eftersom de ska skrapas. Själva skrapytan ska ge precis rätta motståndet för att skrapandet ska bli så där välbekant spännande.Skraplotter med raffinerad tryckteknik Ytan får inte var för känslig, så att informationen den täcker över tittar fram i förtid, men den får inte heller vara för svårskrapad, för då blir ett irriterande hinder för konsumenten. Skraplotterna är en alldeles egen genre inom tryckteknik, som kräver särskilda material och färger. De måste tryckas på säkerhetspapper som inte kan genomlysas eller röntgas och inte reflekterar UV-ljus. Det ställs ofta krav på tryckning av variabla koder som streckkoder och kontroll-koder som behövs för vinstverifiering, och en slumptalsgenerator behövs för att få fram speldata.

Tryckerier som producerar skraplotter ser till säkerheten

Det är bara godkända tryckerier som får lov att producera skraplotterna. Lotteriinspektionen och SKL (Statens Kriminalteknika Laboratorium), numera NFC, är två instanser som ger sitt godkännande i samband med produktionen av skraplotter som ger vinster, men ibland blir det ändå fel.. Av och till sker missar som ställer till med rejält trubbel och det är detta som i största mån ska undvikas genom minutiös kontroll.

Kring produktionen av lotterna råder stort säkerhetspådrag. Det är stora vinster det handlar om och hanteringen av alla skraplotter måste skyddas från obehörig åtkomst och intrång. Tryckerier som hanterar skraplotter ser av den anledningen över sina säkerhetsrutiner regelbundet. Lokalerna de använder sig av måste stå under allra största säkerhetskontroller, med larm av olika slag, kameraövervakning och kontroll av de som passerar in och ut ur lokalerna.